Korona

Oppdatert informasjon som berører idretten

Nytt om korona-panemien

SISTE NYTT

Her vil vi fortløpende legge inn informasjon, nyheter og råd om hvordan vi som idrettslag skal forholde oss til situasjonen som nå har blitt kastet på oss. 

 Foto: Dag Oliver
Foto: Dag Oliver

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset.

 Idrettsforbundet, 23. mars 2020 

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.

For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund i dag sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.    

Avgjørende å kartlegge

- En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. Svarene fra idrettslagene er også veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.   

LES MER


Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett

Pressemelding 18. mars 2020

- Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

LES MER HER!

Norsk idrett og frivilligheten mottar 600 millioner i strakstiltak fra regjeringen

Pressemelding, 18. mar 2020

Kulturdepartementet slapp i dag den gledelige nyheten at norsk idrett og frivillighet får tildelt 600 millioner kroner i en tiltakspakke som i første omgang skal gjelde for mars og april måned. Norges idrettsforbund vil på vegne av hele idrettsbevegelsen takke for den umiddelbare hjelpen som vi nå har fått. 

LES MER HER!

Bilde: Kulturminister Abid Q. Raja tok turen til Ullevaal Stadion i dag for å møte idrettspresident Berit Kjøll og en felles pressekonferanse om tiltakspakken mot idretten. 

Foto: Geir Owe Fredheim  

Viktig informasjon vedrørende koronavirus

Av: Geir Owe Fredheim, 13. mars 2020

OPPDATERT 17. mars kl 11.40.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

LES MER HER!

Permitteringsregelverket

Av: Geir Owe Fredheim, 

17. mar 2020

På et møte med særforbund og idrettskretser 16. mars gjennomgikk NIF permitteringsregelverket. Under ligger et skriv som tar for seg fremgangsmåten ved permittering, samt mal for protokoll og permitteringsvarsel.

Det gjøres oppmerksom på at ikke alle lovendringer er endelig vedtatt og det kan komme endringer fremover. 


Endringer vil forekomme og oppdaterte dokumenter vil ligge på denne siden. 

LES MER HER!

Norsk idrett ber om strakstiltak fra regjeringen

Pressemelding, 16. mar 2020

Etter dialog og møter med Kulturdepartementet de siste dagene ble norsk idrett oppfordret til å oversende et estimat på arrangementstap for norsk idrett totalt sett i perioden 5. mars - 31. mars 2020. Estimert totalt økonomisk tap for perioden relatert særskilt til avlyste idrettsarrangementer, utgjør om lag 500 millioner kroner i direkte likviditetstap

LES MER HER!.

Vi må vise solidaritet med våre 11000 idrettslag

Av: Berit Kjøll, idrettspresident, 

14. mar 2020

Kjære idrettsvenner. Norsk idrett står i en krise. Myndighetene fattet på torsdag et gjennomgripende, men nødvendig, vedtak som rammer det norske samfunnet og idretten hardt. All organisert trening, samlinger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Vi må være forberedt på at koronavirussituasjonen kan bli langvarig. 

LES MER HER!

Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Pressemelding, 12. mar 2020

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

LES MER HER!

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte krisepakke til kultur, frivillighet og idrett

For å hjelpe sektoren i en krevende periode, kommer Regjeringen nå med en stor kompensasjonsordning for kulturlivet, idretten og frivilligheten. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen sammen med Kulturrådet.publisert 18. mars 2020

Pakken består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

- Det er krevende å skulle innføre og forvalte en ny ordning i den situasjonen vi står i, men vi vil gjøre vår del av den nasjonale dugnaden. Vi ønsker å være med å hjelpe frivilligheten, kulturlivet og idretten, som er i en svært krevende situasjon på grunn av koronaviruset. En del av samfunnsoppdraget vårt er å sikre frivilligheten, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ordningen skal forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle vært arrangert mellom 5. mars og ut april.

- Vi avventer selve forskriften, men arbeidet med å få på plass den tekniske løsningen starter vi i dag, sier Paulsen.

Flere detaljer vil komme i løp av kort tid.

Økonomiske konsekvenser

Koronapandemien kan påføre idrettslaget store økonomiske tap. Vi har samlet relevant informasjon for å se hva vi i Rindal Idrettslag kan gjøre.Økonomiske konsekvenser

LES MER HER!

© 2020 Rindal Idrettslag. Alle rettigheter forbeholdt.
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang